Finančné prostriedky na pobyt v Chorvátsku

Podľa nariadenia vlády Chorvátskej republiky môže kompetentný orgán na hranici žiadať od cudzinca dôkaz, že vlastní dostatočné finančné prostriedky na pobyt v Chorvátsku. Výška tých prostriedkov je 100, resp. 50 Eur na osobu a deň (suma 100 Eur sa vzťahuje na individuálne cestovanie; 50 Eur na cestovanie cez cestovnú kanceláriu, keď už turisti majú zaplatený pobyt v Chorvátsku). Je však potrebné zdôrazniť, že toto nariadenie nie je žiadnou novinkou. Rovnaké nariadenie s rovnakou sumou bolo schválené aj predchádzajúcimi nariadeniami Vlády z predchádzajúcich rokov (2004, 2005). Cudzinec pritom môže disponovanie daným množstvom finančných prostriedkov dokázať hotovosťou, ale aj všetkými súčasnými platobnými prostriedkami (napríklad platobnými kartami), ako aj doteraz.

Neznamená to však, že na hranici pri vstupe do Chorvátskej republiky budú kontrolované finančné prostriedky všetkých cestujúcich, ale že o to hraničná polícia môže požiadať v prípade, že to sama považuje za potrebné.


20.05.08