Zmena pravidiel pre jachtárov

Upozorňujeme vás na zmenu zákona o turizme v Chorvátsku.

Podľa zákona každý klient je povinný platit turistickú daň vo výške cca 1 €/osoba/deň.

Doteraz bol tento druh dane zahrnutý do poplatku za kotvenie v maríne. V roku 2009 sa tento zákon zmenil.

Zaplatenie tejto dane sa očakáva jednorazovo pri príchode na štartovaciu bázu príslušnej chartrovej spoločnosti. Zaplatiť je nutné za celý pobyt v Chorvátsku.

 


11.02.09