O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Školenie online: Ako správne ukončiť pracovný pomer

AV   >   Semináre
Dátum konania:29. 11. 2021 - 29. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:120,- €
Cieľová skupina:Či už zamestnávate na dohodu alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári sa naučíte skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Získate tu všetky potrebné znalosti o spôsoboch skončenia pracovného pomeru, súvisiacich lehotách, odhlasovaní zamestnanca z príslušných úradov a poisťovní, účasti zástupcov zamestnancov pri ukončení pomeru, oprávnených výpovedných dôvodov aj neprípustných prípadoch okamžitého prepustenia zamestnanca. To všetko vám doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., predstaví na príkladoch z praxe. Priestor budete mať vyhradený aj na vaše otázky a konzultáciu prípadov zo svojej praxe.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Spôsoby skončenia pracovného pomeru podľa ZP

Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Výpoveď

zo strany zamestnávateľa

zo strany zamestnanca

Výpovedné doby a výpovedné dôvody

Kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď

Okamžité skončenie pracovného pomeru

zo strany zamestnávateľa

zo strany zamestnanca

Prípady neprípustnosti okamžitého prepustenia zamestnanca

Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Praktické príklady

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam zo školenia online na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: