O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022

AV   >   Semináre
Dátum konania:26. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Na uvedenom webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára výrazne rieši najmä vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérna pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:PhDr. Marek Havrila, PhD., špecialista
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Tematicky bude zameraný na:

úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch,
problematiku bezúhonnosti a zachovávania mlčanlivosti,
výkon pracovnej činnosti PZ a OZ,
novú kategóriu PZ a nové kariérne pozície,
úpravy v kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na vzdelanie pri výkone pracovnej činnosti,
nové podmienky súvisiace so zaraďovaním do kariérových stupňov vrátane uvádzania začínajúcich PZ/OZ,
zmeny v oblasti výkonu špecializovaných činností a podmienky výkonu činnosti vedúceho PZ/OZ,
zmeny týkajúce sa plánu profesijného rozvoja, úpravy foriem vzdelávania a jeho dostupnosti,
zmeny vo vzdelávaní PZ/OZ,
zmeny v Centrálnom registri a viaceré ďalšie čiastkové zákonné úpravy, ktoré sú reakciou na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: