O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár : Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH)

AV   >   Semináre
Dátum konania:26. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:84,- €
Cieľová skupina:Rozsiahle zmeny v daňových pravidlách už klopú na dvere. A veru nebude ich málo. S daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy sme preto pre vás pripravili seminár, na ktorom už v predstihu získate komplexný výklad zmien v daňovej oblasti, a to pre fyzické, ako aj právnické osoby. Dozviete sa tu všetko dôležité, čo potrebujete vedieť pre plynulý prechod do nového účtovného obdobia. Informácie získate k významným zmenám v oblasti DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021, ako aj k tým, ktoré budú platiť od roku 2022. Okrem toho poznáte, čo sa mení a naopak zavádza od 1. 1. 2022 v Daňovom poriadku, v oblasti dane z príjmov aj v zákone o účtovníctve. Na tomto webinári navyše získate informácie k oznamovacej povinnosti bankových účtov pre platiteľov DPH. Na záver je pre vás vyhradený priestor na diskusiu a vaše otázky.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing.Soňa Ugróczy daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Novela zákona o DPH

Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb v tuzemsku, ako aj v zahraničí (termín od 15.11. do 30.11.2021) (lehoty na oznamovanie, aké účty treba oznámiť, kto má oznamovaciu povinnosť, forma oznámenia, sankcie a iné)
Rozšírenie inštitútu ručenia za daň – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet, aké sú podmienky, aby nastal inštitút ručenia za daň?
Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane – split payment
Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
Úprava opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jednotného kontaktného miesta OSS
Zmeny zákona vyplývajúce z transpozície smernice – záloh na jednorazový obal na nápoje
Ostatné zmeny a doplnenia
Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

Zavedenie verejných kritérií pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti subjektov (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý daňový subjekt)
Benefity pre daňovníkov s vysokým daňovým indexom, nevýhody pre nespoľahlivých daňovníkov
Nové informačné zoznamy Finančnej správy (súvisí s oznamovaním bankových účtov, index daňovej spoľahlivosti)
Diskvalifikácia fyzických osôb – zavedenie možnosti vylúčenia z pozície štatutárneho orgánu (predpoklady, kedy k tomu dôjde)
Vypočutie svedka alebo znalca aj elektronicky
Zníženie platby za záväzné daňové stanovisko Finančného riaditeľstva
Úpravy smerujúce k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov
Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane
Ostatné zmeny a doplnenia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: