O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre samosprávu

AV   >   Semináre
Dátum konania:16. 05. 2022 - 16. 05. 2022
Miesto konania:ONLINE VZDELÁVANIE
Cena:60,- €
Cieľová skupina:Ako z pohľadu subjektu samosprávy čo najefektívnejšie pracovať v systéme e-Government pri správe registratúry, elektronických podaniach, pri výkone kompetencií alebo pri iných zákonných povinnostiach? Webinár s Mgr. Rastislavom Pavlíkom vám poskytne všetky praktické zručnosti pre obsluhu elektronických služieb štátu.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Mgr. Rastislav Pavlík je špecialistom pre eGovernment
Na objednávku:nie

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Akreditácia:Bez akreditácie

Dni a časy konania:Harmonogram
09:00 - 13:00 prednáška s diskusiou
Popis:PROGRAM

• Čo prináša legislatíva: zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z.z.; zákon o dôveryhodných službách č. 272/2016 Z.z.; zákon o boji proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.?
• Zákonné povinnosti a zabezpečenie ich plnenia
• Možné rozpory s inými osobitnými právnymi predpismi
• Prepojenie a súlad s ďalšími povinnosťami (napr. vedenie registratúry a archívnictva, ochrany
osobných údajov...)
• Elektronické služby portálu www.slovensko.sk
• Elektronické schránky povinných osôb a občanov
• Elektronické občianske preukazy/eID
• Elektronické služby na Slovensko.sk
• Integrované špecializované portály orgánov verejnej moci
• Praktické využitie pri výkone kompetencií
• Praktická práca s elektronickými podaniami
• Diskusia

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: